Rebecca Rappners konstvärld!

Rebecca Rappner
Rebecca Rappner

"Här vill jag med inspiration och en resa in i mitt naivistiska måleri med färgexplosion förmedla glädje genom min konst!

Juste gallery, Stockholm, 190607-190609
"En helt ovanlig dag" - målning
"En helt vanlig dag" - målning